علی راهب

خوردن پلیس

سلام رفقا

ما اونقدر گشنه‌ایم بعضی‌ شبا پلیس می‌خوریم.

عشقین همه !

یه کلیپ که یکی از طرفدارا برامون فرستاده